เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ศูนย์ขนส่งกำแพงเพชร)  - Thai Beverage Public Co., Ltd.

Responsibilities


 • จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน
 • จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่งเอกสารต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแล ควบคุม ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย

Requirements


 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัย หรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจป.อย่างน้อย 5 ปี
 • ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ พร้อมวุฒิบัตร
 • สามารถสืบหาอุบัติเหตุและให้คำแนะนำแก่มาตรการป้องกัน
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
 • มีความรู้เรื่อง ISO และ 5ส
 • ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีประสบการณ์/ความรู้ด้านขนส่ง 

Company Overview


Why Join Us?


Thailand - Bangkok
Min 5 years (Senior Executive)

Location Map


View Larger Map / Directions

จตุจักร ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย