ผู้ช่วยพยาบาล (PN)  - Thainakarin Hospital

Responsibilities


  • ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบาย ในระหว่างการรักษา
  • จัดสิ่งแวดล้อมภายในห้องพัก และหอผู้ป่วยให้สะอาดเป็นระเบียบปลอดภัย
  • ตรวจวัดสัญญาณชีพตามเวลา และลงบันทึกแบบฟอร์มทางการพยาบาล

Requirements


  • พิจารณาเป็นพิเศษหากเป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล  - ม.6 และจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ พนักงานผู้ช่วย - ม.6 และจบหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น
  • หากมีประสบการณ์ประจำในหอผู้ป่วย 1 -  2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

Company Overview


Why Join Us?


Thailand - Bangkok
Min 2 years (Junior Executive)

Location Map


View Larger Map / Directions

345 Bangna-Trad Km. 3.5 , Bangna, Bangkok 10260