พยาบาลประจำศูนย์คุณภาพ  - Theptarin hospital

Responsibilities


ประสานงานและติดตามการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพของหน่วยงานต่างๆและดำเนินการตามระบบควบคุมเอกสารคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานการทำงานและเกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทบทวน case และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในกระบวนการดูแลผู้ป่วยทั้งระบบเพื่อค้นหาโอกาสพัฒนา รวมถึงการประสานงานทั้งสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ดูแลและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ดูแลและปฎิบัติงานได้ตรงตามนโยบายที่บริษัทกำหนด ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Requirements


  • เพศหญิง  จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ หรือสูงกว่า
  • มีประสบการณ์ทำงานคุณภาพโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีทักษะการเจรจา ประสานงาน
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และสรุปงานรวมถึงการวางแผนได้

Company Overview


####COMPANYOVERVIEW####

Why Join Us?


Thailand - Bangkok
Min 2 years (Junior Executive)

Location Map


View Larger Map / Directions

3850 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110