ผู้ช่วยสถาปนิก
VDRIVE CO.,LTD.

Responsibilities


  • ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตย์
  • เขียนแบบ Shop Drawing
  • ประสานงานเคลียร์แบบเกี่ยวข้องภายในและภายนอก

Requirements


  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถอ่านและเข้าใจแบบก่อสร้าง
  • ใช้โปรมแกรม กราฟฟิกดีไซด์ พรอ้มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์          
  • สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้                    

Company Overview


Why Join Us?


Thailand - Prachuap Khiri Khan
Min 1 year (Junior Executive)

Location Map


View Larger Map / Directions

249 ,ม.2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120