เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ อาวุโส
Thai Beverage Public Co., Ltd.

Responsibilities


 • งบประมาณธุรกิจ ตั้งแต่วางแผนงาน ประสานงาน ให้ข้อมูลวิเคราะห์และประมาณการณ์งบการเงิน
 • จัดทำผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณ วิเคราะห์และเสนอและเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานกลุ่มธุรกิจ
 • นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน แยกแต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์หาสาเหตุผลต่างประกอบ
 • ประมาณการณ์งบการเงินล่วงหน้าและงบประมาณ Qualifications

Requirements


 • หากผู้สมัครเพศชาย / หญิง อายุ 25 - 37 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิปริญญาตรี/โท เศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในงานได้ และมีทักษะการติดต่อประสานงานที่ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านวิเคราะห์งบประมาณ 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ MS Word , Excel และโปรแกรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระดับดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด เขียน อ่าน ได้ดี
 • หากมีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจมิติ หรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการใช้ Software พื้นฐานในการประมวลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Company Overview


Why Join Us?


Thailand - Bangkok
Min 3 years (Senior Executive)

Location Map


View Larger Map / Directions

จตุจักร ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย