Advertised:25-09-12 | Closing Date:25-10-12
header

Acadex Corporation Limited

ACADEX คือ "มืออาชีพ" ด้านโครงการแลกเปลี่ยน Work & Travel USA อย่างแท้จริง

เราเป็นบริษัทที่ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยน Work & Travel USA มายาวนาน และมีประสบการณ์ในการให้บริการข้อมูล และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่น และประสบความสำเร็จ... นับตั้งแต่วันก่อตั้ง ACADEX ได้รับความไว้วางใจจากนิสิต/นักศึกษา ในการสมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆ มาแล้วมากกว่า 7,500 คน 

นอกจากนี้บริษัท ACADEX มีความยึดมั่นในการดำเนินการ "เฉพาะโครงการที่เราเชี่ยวชาญเท่านั้น" นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่า เราดำเนินการภายใต้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างสูง

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Work & Travel
Bangkok

Requirements:

  • เพศชาย / หญิง
  • จบการศึกษาปริญญาตรี
  • เคยเข้าร่วมโครงการ Work & Travel USA มาก่อน
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

สำนักงานใหญ่
ชั้น 12A อาคารสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง/BTS-ราชเทวี) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 0-2214-6300, 08-6390-0333, 08-6300-1128 
FAX : 0-2214-6200


 Non-member
   Company Information  Email to Friends  View Similar Jobs
  All Jobs From Company  Save This Job  View Salary Report
  Report Advertisement


Jobs in Thailand > Education Jobs > Education Counselor Jobs, Jobs in Education industry

footer