Advertised:13-09-12 | Closing Date:13-10-12
Top Header

S.Khonkaen Food Industry Public Co.,Ltd.

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารไทยประเภทแปรรูปจากเนื้อสุกร ได้แก่ หมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง แหนม ไส้กรอกอีสาน หมูยอ ลูกชิ้นหมู ฯลฯ จำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปประเภทลูกชิ้นปลา จำหน่ายน้ำจิ้ม น้ำพริก ตำหรับพื้นบ้าน อาทิ น้ำพริกปลาดุกฟู น้ำจิ้มไก่ น้ำจิ้มศรีราชา ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกรและอาหารทะเลแปรรูป ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นอาหารบริโภคประจำวันของคนไทย ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ กระตือรือร้น ต้องการความก้าวหน้า และมุ่งมั่นในการทำงาน เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัททั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ผู้จัดการฝ่ายจัดการคุณภาพ
Bangkok

Responsibilities:

รับผิดชอบดำเนินงานจัดการคุณภาพและมาตรฐานระบบ คุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบคุณภาพแบบบูรณาการ รวมทั้งนำเสนอแผนงานโครงการ เครื่องมือ กลยุทธ์ วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

Requirements:

  •   เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  •   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิศวอุตสาหการ. ,นวัตกรรมการจัดการคุณภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •   มีทักษะด้านการวิเคราะห์วิจัย มีความเป็นผู้นำและมีทัษะการสอนงานที่ดี
  •   มีความสามารถการบริหารจัดการเชิงระบบ
  •   มีแนวคิดการจัดการเชิงคุณภาพ
  •   มีความชำนาญการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
  •   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ กระตือรือร้น มีทักษะการประสานงานที่ดี
  •   หากมีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ ISO,GMP,HACCP,BRC,TQM,TQA,ERP,BSC,KPI,KQI กิจกรรมเพิ่มผลิต OD/LO/KM ละ E-Learning ถ้ามีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหารจะพจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ คุณสากล โกยรัมย์
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited
259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71  แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร  10110
โทร : 02-391-1010 ต่อ 204 และ 206
แฟกซ์ : 02-391-3590  


 Non-member
   Company Information  Email to Friends  View Similar Jobs
  All Jobs From Company  Save This Job  View Salary Report
  Report Advertisement


Jobs in Thailand > Quality Assurance Jobs > Quality Control/Assurance Jobs, Jobs in Food & Beverage / Catering / Restaurant industry

Bottom Footer