Advertised:24-04-12 | Closing Date:24-05-12
header

MT Alumet Co., Ltd.

เอ็ม ที อลูเม็ท เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดของไทย สามารถรองรับความต้องการได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมอาคารสูง งานออกแบบตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่ง เอ็ม ที อลูเม็ท มีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานและทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 30ปี เน้นการผลิตอลูมิเนียมเส้นคุณภาพสูง และให้ความใส่ใจในทุกการใช้งานของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบมาตรฐานหรือการออกแบบพิเศษตามที่ลูกค้าต้องการโดยใส่ใจในคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตปัจจุบัน เอ็ม ที อลูเม็ท เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดที่เติบโตเร็วที่สุดของประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบสนองทุกการใช้งานของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในโซนเอเซีย ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย

Chemical Engineers
Cha Choeng Sao

Responsibilities:

 • ตรวจสอบควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
 • ตรวจสอบควบคุมการผลิตน้ำและการใช้น้ำทั้งโรงงาน
 • ตรวจสอบควบคุมการผลิตแป้งดีและแป้งเสีย
 • จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในแผนกทังหมดและควบคุมตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • ตรวจสอบควบคุมผลการทดสอบเคมีในกระบวนการชุบและกระบวนการเตรียมผิว(โครเมท)ก่อนพ่นสีพร้อมทั้งคุณภาพน้ำล้างในกระบวนการ
 • ตรวจสอบคุณภาพการเติมสารเคมีในกระบวนการ,ปริมาณการใช้,การรับเข้า-ใช้ไป,ควบคุมการสั่งซื้อและ Stockเคมีภายในแผนก
 • พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบต่างๆในกระบวนการชุบที่จะส่งผลและส่งเสริมให้กระบวนการเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น
 • ควบคุมและสั่งงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามแผนและหน้าที่ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
   

Requirements:

 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 29 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี หรือ วิทยาศาสตร์เคมี
 • สามารถใช้ Computer ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 และ 5 ส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอ็ม ที อลูเม็ท จำกัด   ( Mt ALUMET CO.,LTD )
เลขที่ 111/1 ม.3 ซ.วัดบางเกลือ ถ.บางนา ตราด กม.42  ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทร 038-830456-7 ต่อ 325 ( แผนกบุคคล )
เว็บไซด์ www.mtalumet.com
 


 Non-member
   Company Information  Email to Friends  View Similar Jobs
  All Jobs From Company  Save This Job  View Salary Report
  Report Advertisement


Jobs in Thailand > Chemical Engineering Jobs > Chemical Engineer Jobs, Jobs in Manufacturing / Production industry

footer