image
header
Advertised:21-11-12 | Closing Date:21-12-12
header

CHRISTIANI & NIELSEN (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 โทร. 02-3980158 ต่อ 110,111 CHRISTIANI & NIELSEN : ผู้นำด้านวิศวกรรมโยธาและก่อสร้าง คริสเตียนีและนีลเส็นเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงทั่วโลกกว่าเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ความชำนาญและ เทคโนโลยี่ทันสมัยในด้านวิศวกรรมโยธาและก่อสร้าง มีขอบข่ายการดำเนิน ธุรกิจในกว่า 70 ประเทศ ครอบ คลุม 5 ทวีป โดยในปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานคร คริสเตียนีและนีลเส็น เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมีจุดเริ่มต้นมาจาก บริษัทวิศวกรรมเล็กๆ ในประเทศเดนมาร์ก ซึ่งตั้งโดย ดร.รูดอล์ฟ คริสเตียนี และกัปตัน อากี้ นีลเส็น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447 โดยผลงานในปีแรกส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสร้างสะพาน งานวิศวกรรมทางทะเล และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริม เหล็ก ในระยะเวลาไม่ถึงสิบปีต่อมา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น ก็ได้เปิดสำนักงานนอกประเทศเดนมาร์กแห่งแรกที่เมือง แฮมบอร์ก ประเทศเยอร์มัน ในปี พ.ศ. 2451 จากนั้นก็ได้ขยายการดำเนินธุรกิจในยุโรป เอเชีย อเมริกา อัฟริกา และออสเตรเลีย ซึ่งมีผลงานการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สำคัญๆ จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นอาคารสูง ถนน สะพาน เขื่อน ท่าเรือ อุโมงค์ สนามบิน โรงแยกก๊าซ สนามกีฬา สถานีรถไฟใต้ดิน คริสเตียนีและนีลเส็น ได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี่ทางด้านวิศวกรรมโยธามาโดยต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ ประโยชน์จากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และได้มีส่วนร่วมในโครงการด้านวิศวกรรมสำคัญๆ ของประเทศต่างๆ เช่น เป็นผู้พัฒนาวิธีผลิตแผ่นผ่อนน้ำหนักทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อยึดกำแพงเขื่อนริมน้ำเข้ากับตัวท่าเทียบเรือ การวางผังตอกเสาเข็มในแนวตั้ง เพื่อเสริมความมั่นคง อันเป็นทีรู้จักในชื่อ CN Wharf รวมทั้งก่อสร้างสะพานโดยใช้ Cast-Push method และมีการใช้ระบบนี้ต่อมาอย่างแพร่หลายทั่วโลก สำหรับสำนักงานในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 ในชื่อ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (สยาม) จำกัด และได้ มีส่วนร่วมในการออกแบบและก่อสร้างโครงการที่สำคัญๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศโดยรวม ทั้งของ ภาครัฐและเอกชน โครงการเหล่านี้ หลายโครงการกลายเป็นสถานที่หรือสัญลักษณ์สำคัญของประเทศ เช่น อนุเสาวรีย์ ประชาธิปไตย ท่าเทียบเรือคลองเตย สะพานกรุงเทพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และสะพานสารสินที่ภูเก็ต คริสเตียนีและนีลเส็น ปัจจุบันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในชื่อ “บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)” ในปี พ.ศ. 2535 โดยมีบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด (บริษัทย่อยของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา(Training&Development Manager)
Bangkok

Responsibilities:

  • ออกแบบพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับพนักงานกลุ่มเป้าหมาย
  • สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
  • จัดทำแผนงานการฝึกอบรม
  • จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล บนพื้นฐานความสามารถของพนักงาน
  • พัฒนาแนวทางการทดสอบ วัดผล ประเมินผล และการติดตามผลการฝึกอบรมพัฒนา
  • ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม พรบ.การพัฒนาฝึมือแรงงาน

Requirements:

1.   เพศชาย/หญิง
2.   อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
4.   มีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรม (HRD)15ปีขึ้นไป
5.   มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัทธยาศัยกี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6.   สามารถเป็นผู้นำ ทำกิจกรรมกลุ่มสันทนาการต่างๆ ได้ดี
7.   สามารถเป็นวิทยากร เขียนและออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมได้
8.   สามารถ พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
9.   มีความรู้ พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน

คุณอลิสา ,คุณเสาวนีย์ 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด (มหาชน) 
451 ถนนลาซาล (สุขมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Bangkok 10260 
 Tel : 02-3980158 ต่อ 110,112 Fax : 02-3989860
footer


 Non-member
   Email to Friends  View Similar Jobs
  Save This Job  View Salary Report
  Report Advertisement

Jobs in Thailand > Human Resources Jobs > General HR Jobs, Jobs in Construction / Building / Engineering industry

footer
footer